Hei!

Sinä, joka osallistuit juuri järjestämäämme tilaisuuteen tai muuten haluat antaa toimintaamme liittyvän palautteen ja evästyksen – Autat meitä yhteisesti kehittämään toimintaamme ja tarjoamaamme.

You, who just participated in an event organized by TDWI Finland or otherwise want to give your feedback related to our activities – You can help us jointly to develop our business, activities and our offering.

Palautteesi on meille tärkeä! — Your feedback is important to us!

Miten sinä koit tilaisuutemme — How did you find

  • Järjestelyt — Arrangements
  • Tiedottamisen — Information given
  • Tilat — Facilities
  • Kunkin esityksistä – kohdistathan palautteesei per esitys — Each of the presentations
  • Tilaisuutemme kokonaisuutena — An event for the whole
  • Mikä oli erityisen hyvää ja mieleenpainuvaa — What was particularly good and memorable
  • Mistä aiheista haluaisit seuraavissa tilaisuuksissa keskustelua ja/tai esityksiä — What topics would you like in the following events, discussion and / or presentations

Lähetä palautteesi osoitteeseen feedback@tdwi.fi. — Send your feedback to feedback@tdwi.fi.

Kiitos! — Thank You!

Petri Hakanen, puheenjohtaja — chairman — TDWI Finland

Share