CASE STUDIES
CASE TELIA


Johan Rydman, Telia Prosoft AB

BOSS, Datawarehousing via Intranät

På Telia har man utvecklat ett datalager/datawarehouse för den mobila affären kallat BOSS, Business Operations and Support System. För att extrahera data från datalagret används i de flesta fall ett webgränssnitt. Användarna kan med hjälp av websidor, som fungerar som formulär,
t ex få information om hur många abonnemang och hur stor fakturering en kund har eller se hur den totala kundstocken har utvecklats över tiden. Webgränssnittet gör det möjligt att fördubbla antalet användare på kort tid, utan någon större kostnad. I dag så är det mer än 600 intranätanvändare som arbetar på 10 olika bolag inom Telia som sitter utspridda över hela Sverige. Under kontorstid så sker i genomsnitt en fråga var 90:e sekund.

BOSS ger användarna möjlighet till åtkomst av konsoliderad information om hela Telias mobila affär. Webgränssnittet är ett billigt sätt att distribuera applikationen till många användare. Dessutom medför webgränssnittet att alla använder samma version av programmen och informationen, utan ytterligare klientinstallationer förutom Telias basutbud. Datat i BOSS uppdateras dagligen vilket innebär att informationen i det närmaste är  realtidsinformation. Rapporter som tidigare kunde ta veckor att få fram går numera på ett fåtal sekunder. Datat är mycket detaljerat och analyser som förut var omöjliga att göra går nu enkelt att ta fram. Enligt ett externt konsultbolag ligger ROI (Return on Investment) för BOSS på 4 000 %.

Avslutningsvis kommer en demonstration av systemet att hållas, framförallt användargränssnittet (web) och olika typer av rapporter. 

CASE FÖRENINGS-SPARBANKEN 


Erik Persson, Förenings-Sparbanken IT

Historiskt sett har tillgängligheten varit ett problem för större organisationer och företag. 
Under ett flertal år har Förenings- Sparbanken därför utvecklat 
ett informationslager för att 
styra kontorsverksamheten. Det senaste året har Förenings- Sparbanken tagit fram en 
ny generation applikationer för verksamhetsuppföljning och styrning.

En genomtänkt arkitektur och val av standardverktyg var en väg 
för FöreningsSparbanken att klara kravet på många användare och hantering av de stora datamängder som fanns i informationslagret.

FöreningsSparbanken har baserat sin utveckling på en öppen relationdatabas. Följande aspekter kommer att tas upp under seminariet:

   Bakgrund
   Val av verktyg och projektform
   Erfarenheter från projektarbetet

 

CASE SKATTEMINISTERIET, TOLD- OG SKATTESTYRELSEN


Leif Schandorph, Danska tull- och skatteförvaltningen

Data Warehouse är inte endast en metod att göra mer vinst. Det är också av stort värde för regeringar och andra icke-kommersiella organ. Denna presentation klargör hur den danska tullen och skatteförvaltningen utvecklade och tog i bruk ett Data Warehouse som består av 100 GB av skatteinformation.

Denna Data Warehouse tillämpning har nu varit i bruk i nästan två år. De danska tull- och skattemyndigheterna presenterar vad de har lärt sig under denna period. Man kommenterar arbetet utfört av projektgruppen och hur man lyckades med att flytta information från centraldataorn till UNIX/NT baserade DW. Vidare diskuteras utnyttjandet av DW i tiotals skilda kontor och skolningen av 1 800 anställda (mer än 30% av hela personalen). Användningen av DW har blivit väl bekant för förvaltningen och projektet har varit till stor nytta för organisationen. Slutligen beskrivs hur DW helt omdefinierade hur förvaltningen fungerar.