COURSE DESCRIPTION   

Tillämpning av modern informationsteknologi som stöd för verksmhetsstyrning.

 
 
M3
Tillämpning av modern informationsteknologi 
som stöd för verksamhetsstyrning
Monday, April 27, 
10.45 - 17.00
 
AGENDA 
   

De snabba framstegen inom informations--teknologin ändrar radikalt förutsättningarna för affärslogik och interna processer i företag. Bl a börjar det kanske nu bli möjligt att skapa det informationsstöd för verksamhetsstyrning som vi länge trott oss kunna åstadkomma men knappast lyckas med, d v s ett informationssystem där verksamhetsansvariga själva i stor utsträckning kan söka den information de behöver och där informationen är enkel och lättillgänglig. Under seminariet behandlas följande: 

Verksamhetsstyrningens informationsbehov 
Det nya företagandet 
Styrtal som speglar framtid såväl som historia 
Verksamhetsansvarigas krav på informationsstöd 

Informationssystemens uppbyggnad 
Vart går utvecklingen? 
Information highway 
Webteknik 
Intelligenta agenter 
Data warehousing 
Utformning av ett data warehouse

Praktikfall Ericsson Telecom AB 

Ericsson Telecom AB har ekonomiadministrativa system som byggts upp under ett antal år. Systemen är således relativt gamla och tungrodda. Bassystemen kommer att ersättas inom några år genom att koncernen inför ett gemensamt standardsystem (SAP R/3).  

För att snabbt kunna förbättra tillgång till och analysmöjligheter av ekonomisk information  
- och som en del i en långsiktig informationssystemsstrategi 
- har man byggt ett Data Warehouse. Projektledaren för arbetet, Annika Lundberg, kommer att presentera målbilden för arbetet, utformningen av "datavaruhuset", utvecklingsarbetets uppläggning och genomförande samt vunna erfarenheter. 

Förändringsstrategi 
Bestämning av det egna företagets målbild 
Utvärdering och val av framtida systemstöd och utvecklingsstrategi 
Utvecklingssteg 
  

 

ÅKE MAGNUSSON 


Åke Magnusson är adjungerad professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm och senior partner i Cepro Management Consultants. Han har som forskare, lärare och konsult under mer än 25 år arbetat med utformning av informationssystem för verksamhetsstyrning. Han är en av upphovsmännen bakom RP-modellen för utveckling av ekonomi-datasystem. Han är författare till ett antal böcker och artiklar inom verksamhetsstyrnings-området. 

Professor Magnusson är ordförande i The Data Warehousing Institute nystartade förening i Sverige.