TDWI Finland mediassa 18 3 2011 – Mediaplanet

Mediaplanet Finland julkaisi tänään 18 Maaliskuuta 2011 Liiketoimintatiedonhallinta -teemajulkaisun

Sivulla 5 on kirjoitettu Ari Hovin haastattelun pohjalta “Tieto hukkuu päällekkäisiin järjestelmiin” ja tietoarkkitehtuureista “Tietoarkkitehtuuri avaa mustat laatikot” – Tästä linkistä sivu 5

Sivulla 6 on Petri Hakasen haastattelu BI:n ja ECM:n yhdistävistä ratkaisuista ja tuon artikkelin yhteydessä on tuotu hyvin julki, mikä TDWI Finland on, sekä jäsentilaisuutemme 5.4.Tästä linkistä sivu 6
Read More

TDWI Finland – Onko nimellä väliä

http://timoelliott.com/blog/2011/03/business-analytics-vs-business-intelligence.html – Timo ottaa edellisessä kirjoituksessaan kantaa terminologian muotivirtauksiin.

“At the end of the date, nobody important cares what this stuff is called. If you’re in charge of a project, what matters is working out the best way to leverage the information opportunity in your organization, and putting in place appropriate technology to meet that business need — and you can call that process whatever you like: it won’t make any difference…”

Olen pitkälti samaa mieltä Timon kanssa, vaikka yhteisesti hyväksytyn termin löytyminen ja käyttäminen helpottaisi viestinnässämme.

Terminologiakysymys on ollut esillä myös tämän foorumin taustalla vaikuttavassa yhdistyksessä. Olen itsekin nostanut yhdistyksen hallituksessa esille kysymyksen yhdistyksen virallisen nimen vaihtamisesta. Toistaiseksi olemme päättäneet kuitenkin olla vaihtamatta. Yhdistys on perustettu Suomeen 1990 luvulla, jolloin esimerkiksi business intelligencestä ei vielä erityisen vahvasti puhuttu. Tällöin olivat johtamisen tuen ratkaisuihin ja tietoarkkitehtuureihin lyömässä läpi tiedon varastoinnin konseptit. Muutama vuosi aiemmin oli perustettu kansainvälinen yhteisö, jonka nimessä data warehousing on esillä, ja jonka toimintaan Suomen yhteisön toiminta ja syntymä kytkeytyi.

Miksi emme sitten vaihda nimeä? Mietimme, että mikä termi olisi nyt tavoitteitamme paremmin kuvaava? No joku voisi sanoa, että mikä tahansa muu termi kuin nimessä nyt on. Tarjolla on monia tunnettuja tunnustettuja termejä; uusia ja melkein uusia. Mikä niistä kestäisi kulutusta? Mikä olisi tuore ja tavoitteita kuvaava muutaman vuoden kuluttuakin?
Read More