Tiistaina 5.3.2024 – Tietojohtaminen, koneoppiminen, ratkaisuja ja menestystekijöitä – LIVE TAPAHTUMA

Tiistaina 5 maaliskuuta 2024 klo 9:00 – 12:00. LIVE-TAPAHTUMA. Helsingin keskustakirjasto Oodi, Maijansali.


Aamiainen 9:00 alkaen. Tapahtumaohjelma 9:15.

9:00 – Aamiainen –

– Tervetuloa! –

9:15 – Jari Ylinen. Tietojohtamista tukevat it-ratkaisut: päätöksenteon ja toteutuksen menestystekijät ja kompastuskivet.

Usein data ja erityisesti tietovarastointi nähdään tapana tuottaa päätöksentekoa tukevaa raportointia ja parhaimmillaan edistynyttä analytiikkaa. Tietovarastoinnilla rakennettu laadukas ja liiketoiminnan ohjauksessa oleva data voi kuitenkin olla vielä paljon tätä enemmän: se voi olla koko organisaation it-ratkaisun ydin. Se on parhaimmillaan organisaation tietovarantojen sydän, joka pumppaa tietoa eri tarpeisiin niin tietotuotteisiin ja -palveluihin kuin myös eri järjestelmiin ja niiden yhteisiin tietotarpeisiin.

Tällainen holistinen näkemys tietovarastointiin edellyttää näkemyksellisyyttä, ennakkoluulottomuutta ja vahvaa johtamiskykyä eri tasoilla, mutta odotettavissa olevat hyödyt ovat tämän vaivan arvoisia.

Kokenut tietovarastoinnin ja tietohallinnon kehittäjä ja johtaja Jari Ylinen kertoo tällaisesta tietovarastoinnista ja datanhallinnasta osana organisaation it-ratkaisuja. Hän on Ari Hovi -yhtiön toimitusjohtaja toimien tietojohtamisen johdon konsulttina ja kouluttajana.

Tauko

noin 10:45 Pekka Autere. Datan ja koneoppimisen hyödyntäminen operatiivisessa päätöksenteossa

esimerkkinä toimitusketjun täydennysprosessin optimointi.

Datan ja koneoppimisen hyödyntäminen operatiiviseen päätöksentekoon vaatii kokonaisvaltaista ymmärrystä liiketoimintaprosesseista, käyttäjistä ja teknologiasta – eli tuoteajattelua. Operatiivista päätöksentekoa tukevat data- ja koneoppimisjärjestelmät ovat paljon enemmän kuin yksittäisiä malleja ja koostuvat usein monista eri osista.

Esimerkkinä Pekka käy läpi kuinka tuotantoketjun täydennysprosessia voidaan optimoida kysyntäennusteiden, optimoinnin ja simuloinnin avulla.

Pekalla on yli 15 vuoden kokemus datan, analytiikan ja koneoppimisen hyödyntämisestä päätöksenteon parantamisessa. Hän toimii data science konsulttina auttaen organisaatioita luomaan liiketoiminta-arvoa datasta.

Tapahtumamme ja tilavarauksemme päättyy 12:00 mennessä.


Registrations by e-mail: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa! Welcome!

Petri Hakanen, puheenjohtaja

Thursday 23.11.2023 – Generative AI: What is it and Why Should You Care? – Stephen Brobst

on Thursday 23 November at 15:50 (3:50 PM) Helsinki time. Teams meeting.

Torstaina 23.11. klo 15:50 (Teams lobby) 16:00 tapahtumaohjelma alkaa –

Linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa. Link to be sent to registered participants before the event.

Sisään 15:50 alkaen – Teams lobby, aulatila,

16:00 (Helsinki time) – Tervetuloa! Welcome! –

Stephen Brobst – Generative AI: What is it and Why Should You Care?

Artificial Intelligence has reached a new plateau of capability with the advent of Generative AI. The field of Artificial Intelligence has been around for many decades and has experienced multiple cycles of hype peaks characterized by unreasonable expectation of life-changing capability as well as troughs of disillusionment where confidence in its value proposition have been severely questioned (“AI Winters”). This talk will discuss why we should be paying attention to Generative AI – for both its amazing possibilities as well as its potential pitfalls. This discussion will explain, in plain terms, why Generative AI is different than previous instantiations of AI technology and how we can harness these capabilities for practical uses to deliver business value.

Stephen is the CTO for Teradata. He performed his graduate work in computer science at MIT where his Masters and PhD research focused on high-performance parallel processing. He also completed an MBA with joint course and thesis work at the Harvard Business School and the MIT Sloan School of Management. He has dozens of patents and hundreds of publications in the areas of data management and machine learning. Stephen is a TDWI Fellow and has been on the faculty of The Data Warehousing Institute since 1996. During Barack Obama’s first term he was appointed to the Presidential Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) where he worked on development of the Big Data strategy for the US government. In 2014, at the height of the Big Data phenomenon, he was ranked by ExecRank as the #4 CTO in the USA (behind the CTOs from Amazon.com, Tesla Motors, and Intel) out of a pool of 10,000+ CTOs. en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Brobst

Stephen Brobst

– tapahtumamme päättyy noin 17:30. Our event ends at about 5:30 pm Helsinki time.

Registrations by e-mail: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa! Welcome!

Petri Hakanen, puheenjohtaja

Maanantaina 19.9.2022 – Ohjaava analytiikka ja sen käyttö. case. – Jari Turkia –

Maanantaina 19 syyskuuta, 14:50 (Teams lobby). Teams.

15:00 tapahtumaohjelma alkaa –

Linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa. Link to be sent to registered participants before the event.

Jari Turkia – Ohjaava analytiikka ja sen käyttö, case terveellisen ruokavalion päättely

Analytiikan hyödyntämisessä on useita eri tasoja. Tutustumme, mihin ohjaava analytiikka sijoittuu ja mitä etuja edistyneemmistä menetelmistä voidaan saada. Analytiikan hyödyntäminen aloitetaan usein visuaalisen tarkastelun kautta eli perusraporteilla. Edistynyt analytiikka perustuu saatavilla olevan tiedon tilastolliseen mallintamiseen. Näitä tiedon lähteitä voivat olla mittaukset ja havainnot, sekä myös asiantuntijoilta saatava kokemusperäinen tieto. Ohjaava analytiikka hyödyntää tätä mallinnusta parhaiden ratkaisujen löytämiseksi haluttuihin kysymyksiin.

Esityksessä syvennymme kliinisen ravitsemusterapian esimerkkiin. Tavoitteena on löytää terveysvaikutuksiltaan henkilökohtaisesti paras ruokavalio. Prosessi alkaa ravinnon henkilökohtaisten vaikutusten mallintamisella ja etenee tätä mallia hyödyntävään päättelyyn. Kun havaintoja ja kokemuksia kertyy, tämä malli tarkentuu, ja samalla tehtävät suositukset täsmentyvät. Jari esittää esimerkkejä tuloksista ja mallinnusprosessin kulkua ylätasolla. Katsomme, miten asiantuntijatietoa hyödynnetään mallinnuksessa.

Keskustelemme, millaisia nykyaikaisia välineitä tilastolliseen mallinnukseen on saatavilla. Esimerkissä on käytetty ns. todennäköisyysohjelmointia, joka mahdollistaa mallien pitkäjänteisen ja järjestelmällisen kehittämisen. Jari esittää myös tähän toteutustapaan liittyviä käsitteitä ja hyötyjä.

Jari Turkia on data-analyytikko ja arkkitehti. Tällä hetkellä Jari ohjaa terveydenhuollon käytännön innovaatioiden kehittämistä. Jarin kiinnostus kohdistuu mm. nykyaikaisen data-analytiikan soveltamiseen yksilölliseen terveydenhuoltoon ja muihin ihmiskeskeisiin ongelmiin.

– tapahtumamme päättyy joustavasti keskustelujen ohjaamana viimeistään 16:30.

Registrations by e-mail: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa! Welcome!

Petri Hakanen, puheenjohtaja, TDWI Finland ry

Ti 2.11.2021 – Data-Driven Leadership in an Age of Disruption, Big Data, and AI – Randy Bean –

on Tuesday November 2 at 4:30 PM Helsinki time (Teams lobby at 4:20 PM). Teams meeting.

Tiistaina 2.11.2021, klo 16:20 (Teams lobby) 16:30 tapahtumaohjelma alkaa –

Linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa. Link to be sent to registered participants before the event.

Sisään klo 16:20 alkaen – Teams lobby, aulatila,

16:30 (Helsinki time) – Tervetuloa! Welcome! –

The world is in a race to become data-driven – now more than ever. The warp-speed effort to organize scientific and epidemiological data from across the globe in a heroic effort to find a COVID-19 vaccine has illustrated the urgency and existential nature of this quest. We need data, science, facts, knowledge, and insight to make informed, wise, and critical decisions. Now more than ever, data matters, and having good data matters tremendously.

Randy Bean will share perspectives from his newly published book, Fail Fast, Learn Faster: Lessons in Data-Driven Leadership in an Age of Disruption, Big Data, and AI, on why companies and data leaders must act faster, think differently, consider the ethical consequences, and embrace change to compete in a digital world.

Randy Bean

is an industry thought leader, author, and speaker in the field of data-driven business leadership, known for his frequent columns in Harvard Business Review, MIT Sloan Management Review, Forbes, and The Wall Street Journal.  He is the author of Fail Fast, Learn Faster: Lessons in Data-Drive Leadership in an Age of Disruption, Big Data, and AI, and CEO of NewVantage Partners, a strategic advisory firm to Fortune 1000 clients that he founded in 2001.

– tapahtumamme päättyy noin 17:30. Our event ends at about 5:30 pm Helsinki time.

Registrations by e-mail: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa! Welcome!

Petri Hakanen, puheenjohtaja

Ti 3.12.2019 – Yhteiskunnan digitalisointi – Tiedonhallintalaki – Yhteentoimivuusalusta – Tekoäly

Tiistaina 3.12.2019, klo 8:20 – 9:00 (tapahtumaohjelmaan) – 12:00 (syyskokoukseen) – 13:00

Paikka: Kauppakeskus REDIn yhteydessä, tila: REDI neuvottelee – Hermannin rantatie 5, Helsinki – https://www.redi.fi/liike/redi-neuvottelee/Kerroskuva, sijainti

Ohjelma –

Sisään klo 8:20 alkaen – aamiaistarjoilut

Pidämme esitysten välillä pienet lämpimät kahvittelut ja verkostoitumistauot. Tulettehan tapahtumaohjelmaa varten jo hyvissä ajoin ennen 9:00, jotta ehditte nautiskella tarjoiluista.

8:55 – Tervetuloa!

9:00 – 12:00 Tapahtumaohjelmassa:

Tomi Voutilainen, Ministerial Adviser, Professor of public law (information law & digital government) – Tiedonhallintalaki johtamisen tukena ja välineenä viranomaistoiminnassa.

Riitta Alkula, Väestörekisterikeskus – Yhteentoimivuusalusta. Digitalisoimme yhteiskuntaa. Eurooppalainen yhteentoimivuusmalli. Avoin verkkoalusta ihmisen ja koneen ymmärtämien tietomääritysten tekemiseen.

Pekka Autere, Lead Data Scientist, H&M – Kokemuksia tekoälysovellusten skaalaamisesta.

12:00 – 13:00 Sääntömääräinen syyskokous – asialista

Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä, osallistutko myös yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen.

Ilmoittautumiset sähköpostilla: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tapahtumaan: info@tdwi.fi

Tervetuloa!

Petri Hakanen, puheenjohtaja

Ti 28.5.2019 – Robotiikka – Data Asset – Informaatioarkkitehtuuri

Tiistaina 28.5.2019, klo 8:15 (kevätkokoukseen) – 9:00 (tapahtumaohjelmaan) – 12:00

Paikka: JK Kitchenin auditorio, ravintola Vaunun vieressä Pasilassa, Ratapihantie 9, Helsinki – karttalinkki

Ohjelma –

Sisään klo 8:15 alkaen – aamiaistarjoilut

8:30 – Tervetuloa! – Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

Pidämme esitysten välillä pienet lämpimät kahvittelut ja verkostoitumistauot. Tulettehan tapahtumaohjelmaa varten jo hyvissä ajoin ennen 9:15, jotta ehditte nautiskella tarjoiluista.

9:15 – 12:00 Tapahtumaohjelmassa:

Riitta Savolainen-Mäntyjärvi, KELA

Case YLAT: tekoäly- ja robotiikkakoestus Kelassa

Tommi Vihervaara, Finavia

Classic BI is dead – long live data assets. – How to put organiozations data assets to serious work. – A brief introduction to information and data: Devlin’s Information pillars, an informationmanagement framework. – What BI is missing in Business and Intelligence? – What and where are Finavia’s data assets. – Case examples. – Data Assets; How to tame them?

Aija Palomäki, Kone

Case KONE: yritystason tietomallit käytännössä – Informaatioarkkitehtuurin osa-alueet – Eri mallien käyttötarkoitukset ja pahimmat sudenkuopat – Millaiset tietomallit synnyttävät isoa kuvaa ja estävät hukkumisen yksityiskohtien suohon? – Millainen etusivu data lakelle? – Ja miksi informaatioarkkitehtuuri on nyt tärkeämpi kuin koskaan ennen!

Pidämme esitysten välillä pienet lämpimät kahvittelut ja verkostoitumistauot.

– Esitysten osuus tapahtumastamme päättyy viimeistään 12:00.

Sääntömääräisen kevätkokouksen 2019 asialista

Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä, osallistutko myös yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Ilmoittautumiset sähköpostilla: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa!

Petri Hakanen, puheenjohtaja

To 31.1.2019 – Asiakasdata & Analytiikkaa!

Torstaina 31.1.2019, klo 8:30 – 12

Paikka: Tapahtumatalo BANK Auditorio, Unioninkatu 20, Helsinki – karttalinkki

OhjelmaNyt on mukava tapahtuma!

8:30 – Sisään klo 8:30 alkaen – tarjoilut

8:55 – Tervetuloa! – Petri Hakanen, TDWI Finlandin puheenjohtaja

9:00 – Esitykset –

Marko Kivelä, Arvotieto Oy, … ei tässä tilastotieteilijää tarvita

NextBestOffer. Segmentointi. Potentiaalin määritys.

Saako näin yksinkertaista analytiikkaa tehdä?

Tero Kallioniemi, Head of Customer Intelligence, Veikkaus Oy

Analytiikan dataintegraatiota rahapelikentällä: 1+1+1=1

Kai Kuikkaniemi, SOK Media, Development Manager, Identification and Personal Data Management

Challenges and Opportunities in Personal Data Management in Finnish Retail

What are the practical challenges that Finnish retail organization when developing personal data management practices for the future? What are the opportunities that national player has in comparison to international Internet giants?

– kahvitauot esitykseen sovitellen –

Tapahtuma päättyy klo 12 mennessä

Ilmoittautumiset sähköpostilla: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa!

Petri Hakanen, puheenjohtaja

Tietosuojaselosteemme

Ke 31.10.2018 – AI teemalla – How to apply AI such that time or investments are not lost

Keskiviikkona 31.10.2018, klo 8:20 – 12

Paikka: Aalto Auditorio, Sähkötalo, Runeberginkatu 1, Helsinki – karttalinkkiAalto-auditorio on heti Kampin metroaseman vieressä Sähkötalon alakerrassa.

OhjelmaNyt on muuten hieno tapahtuma!

8:20 – Sisään klo 8:20 alkaen – tarjoilut täsmennetään vielä 🙂

8:45 – Tervetuloa! – Petri Hakanen, TDWI Finlandin puheenjohtaja

8:50 – Tarry Singh – How to apply breakthrough research in AI to advance your business

Advancements in Deep Learning seem almost unstoppable and research is the only way to make true improvements. Industries and corporate enterprises have always been the last to adopt new technologies and they are normally too late. Also the expansion and explosion of new types of data and taxonomies can confuse traditional enterprises.

Having worked in at the intersection of academia and business, Tarry realised that this is a problem that will only exacerbate as new terminologies in machine- and deep learning continue to overwhelm both experienced as well novices alike.

So how to solve this problem? How to understand which research trend to follow and which not to? How to apply AI such that not much time or investments are lost as is the case with almost 80% enterprises today?

On the research side, Tarry and his team in deepkapha.ai are working relentlessly to write meaningful research pertaining to AI trends that are meaningful and applicable to AI. Architectures such as Capsule Networks, automated switching functions, activation functions and learning rates.

Here in this lecture, we will briefly touch how research is transforming the field of AI and finally reveal two papers namely, Neuroscience and impact of Deep Learning and ARiA, a novel new NN activation function that has already proven its dominance over ReLU and Sigmoid.

On the applied AI side, Tarry will explain how their new function is already being used in practical industries such as healthcare, manufacturing and more. Tarry with his team will be soon releasing their first toolkit into open sources so AI and deep learning enthusiasts can play and apply this in their own custom-built neural network infrastructures.

– kahvitauot esitykseen sovitellen –

Tapahtuma päättyy klo 12 mennessä

 

Tarry Singh

Tarry is an industry-acknowledged Deep Learning Executive with over 17 years of experience setting up data analytics divisions for F500 multinationals. He is currently a mentor at Courser’a DeepLearning Specialization working with Andrew Ng, the world’s leading figure in Artificial Intelligence. Expected learners to be trained is around 1.5 million already by end 2018 via a MOOC program. This training was ranked #2 in the world out of 8000 trainings, according to the Inc. Magazine.

He is also an AI and Neuroscience Researcher who works and seeks guidance from world’s leading figures in deep learning industry such as Dr. Naftali Tishby, Geoff Hinton ands also Aalto University, to name a few whose advice he is seeking for research and his upcoming book on Deep Learning & AI.

Tarry works closely with Google’s Core TensorFlow team lead in San Francisco to deliver TensorFlow tutorials for various enterprises across the globe.

He is currently also writing a practical AI / Deep Learning book which is solely aimed to bridge the gap between business and technology by introducing meaningful projects so enterprises can finally move beyond grappling with the currently exploding world of Deep Learning and AI.

 

Ilmoittautumiset sähköpostilla: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

 

Tervetuloa!

Petri Hakanen, puheenjohtaja

Pe 23.3.2018 – AI teemalla – Tekoälyä. Käytäntöä ja kehitystä

Perjantaina 23.3.2018, klo 8:30 – 12

Paikka: Hotelli Arthur, Juhlasali, Vuorikatu 19, Helsinki – karttalinkki

OhjelmaNyt on muuten hieno tapahtuma!

Puhujillamme on pitkä hieno tausta ratkaisukehityksessä, muutosjohtamisessa, strategisissa prosesseissa ja järjestelmissä, tiedolla johtamisessa, analytiikassa, ja nyt aivan AI:n ytimissä. Puhujina ja ammattilaisina pääsarjassa. Viihdyt varmasti.

8:30 – Sisään klo 8:30 alkaen – aamukahvibuffet

8:55 – Tervetuloa! – Petri Hakanen, TDWI Finlandin puheenjohtaja

9:00 – Petri Malmelin, Partner, Taival Advisory

Petri on muutoksen johtaja, joka haastaa yrityksiä jalostamaan nurkissa pyörivästä datapölystä epäreilun hyvää kilpailuetua. Teknologia ei ole muutoksen este – me ihmiset olemme. Petri tulee kertomaan meille kuudesta AI innovaatiosta, joista viisi on totta ja yksi on keksitty tarina. Luvassa on energinen ja vahvasti osallistava esitys!

– kahvitauko esitysten mukaan sovitellen –

10:10 – Juha Teljo, Senior Director, Solution Engineering, Salesforce – Salesforce Einstein – Tekoäly ja analytiikka osana asiakkuuksien hallintaa

– kahvitauko esitysten mukaan –

11:15 – Ulla Kruhse-Lehtonen, CEO, Co-founder, DAIN Studios – Setting up AI in an organization

Tilaisuus päättyy – noin 12

 

Ilmoittautumiset sähköpostilla: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

 

Tervetuloa!

Petri Hakanen, puheenjohtaja