Keskiviikko 6.9.2023 – Teemana datakehittämiseen liittyvät ”automaatiot”, mallintamisesta toteutuksiin – LIVE TAPAHTUMA

Keskiviikkona 6 syyskuuta 2023 klo 9:00 – 13:00. LIVE-TAPAHTUMA. Helsingin keskustakirjasto Oodi, Maijansali.


Aamiainen 9:00 alkaen. Tapahtumaohjelma 9:30.

9:00 – Aamiainen –

– Tervetuloa! –

9:30 – Juha Korpela, Ellie Technologies. Liiketoimintalähtöinen tietomallinnus meillä ja maailmalla.

Ellie on toiminut liiketoimintalähtöisen tietomallinnuksen sanansaattajana jo viitisen vuotta ja laajentanut asiakaskuntaansa maailmalla voimakkaasti etenkin viimeisen parin vuoden aikana. Tarve liiketoiminnan datatarpeiden ymmärtämiselle ja tuon ymmärryksen kääntämiselle tekniseksi implementaatioksi on valtava ympäri maailman.

Tässä esityksessä käydään läpi meillä ja maailmalla nähtyjä käyttötapauksia ja ratkaisuja, joissa tietomallintaminen on keskeisessä osassa. Datatarpeiden laajentuessa kaikkialle on myös tietomallintamisen hyödyntämisalue laajentunut kauas yli perinteisen tietovarastoinnin, joten perehdymme myös liiketoimintalähtöisen mallintamisen muutamaan tärkeään perussääntöön, joilla mallintaminen erilaisissa hankkeissa ja organisaatioissa onnistuu ja joilla malleilla saadaan myös ohjattua teknistä implementaatiotyötä.

Tauko

11:00 Tero-Matti Kinanen ja Konsta Weber, DSharp. Liiketoiminnan käsitemallista Data Vault-toteutus.

DSharp on liiketoiminnan käsitemallista luotavan tietovarastoinnin edelläkävijä. Olemme tehostaneet mallipohjaisen tietovaraston tekemistä, ja näin pystymme projekteissa panostamaan perinteistä tietoalustaprojektia enemmän asiakkaan tavoitteisiin ja mittareihin.

Esityksessämme näytämme, kuinka kehittämämme ohjelmiston D# Enginen avulla luodaan ketterästi tietovarasto käsitemallista.

Tietovaraston tekeminen aloitetaan menetelmässämme tiedon, tavoitteiden ja tietolähteiden kartoittamisella yhdessä asiakkaan kanssa. Seuraavaksi luodaan käsitemalli ja kohdennetaan data käsitemalliin. D# Engine luo tietovaraston tehdyn käsitemallin pohjalta

Liiketoiminnan käsitemallin läpikäynti,
Lähdedatan esittely ja nopea analysointi,
Datan mäppääminen malliin,
Data Vault-ratkaisun generointi automaattisesti mallista ja mäppäystiedosta,
Ratkaisun asennus toimivaksi tietovarastoksi ja datan lataaminen tietovarastoon,
D# Enginen ominaisuuksien yleisesittely

Tapahtumamme ja tilavarauksemme päättyy joustavasti 13:00 mennessä.


Registrations by e-mail: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa! Welcome!

Petri Hakanen, puheenjohtaja

Torstai 25.5.2023 – S-Pankin analytiikkamatka – Johanna Makkonen ja Emmi Heinonen –

Torstaina 25 toukokuuta 2023 klo 14:50. Teams meeting, tapahtuma.

14:50 (Teams lobby) 15:00 tapahtumaohjelma alkaa –

Linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa. Link to be sent to registered participants before the event.

Sisään klo 14:50 alkaen – Teams lobby, aulatila,

15:00 – Tervetuloa! –

S-Pankin analytiikkamatka taaksepäin katsovasta analytiikasta eteenpäin katsovaksi.

Tervetuloa kuulemaan isoista onnistumisista, isoista epäonnistumisista, ja miten epäonnistumiset käännettiin voitoiksi.

Esityksen meille tarjoavat johtavat analyytikot Johanna Makkonen ja Emmi Heinonen S-pankista.

– tapahtumamme päättyy joustavasti viimeistään 16:30.

Registrations by e-mail: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa! Welcome!

Petri Hakanen, puheenjohtaja

 

Maanantai 27.3.2023 – Generoituja pilvipalveluratkaisuja – Virpi Hotti – #mallikeskeinen kehittäminen #pilvipalvelut

Manantaina 27 maaliskuuta 2023 klo 15:05. Teams meeting, tapahtuma.

15:05 (Teams lobby) 15:15 tapahtumaohjelma alkaa –

Linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa. Link to be sent to registered participants before the event.

Sisään klo 15:05 alkaen – Teams lobby, aulatila,

15:15 – Tervetuloa! –

Generoituja pilvipalveluratkaisuja – valmiusaste yli 50 %

Tietojärjestelmät tulevat ajoittain elinkaarensa päähän ja ajoittain tulee tarve uusille tietojärjestelmille. Tietojärjestelmien tekemisen tapa on kehittynyt vesiputousmaisesta toiminnasta ketterään kehitykseen – samaan aikaan ovat kehittyneet myös tekemisen työvälineet toimistotyökaluista koodi- ja resurssigeneraattoreihin. Esityksen jälkeiseen keskusteluun osallistuvat myös LeBlanc Oy:stä Janne Hansen ja Petri Savolainen.

Taustatietoa esityksen kontekstista https://www.valtiokonttori.fi/blogi/pilvipalveluratkaisu-syntyi-kuin-liukuhihnalta/.

Valtiokonttorissa kehitetään ketterästi ja viedään palveluita pilveen. Pilvimatkalla tarvitaan monesti rohkeutta kokeilla uutta ja ottaa joskus hallittuja riskejäkin, mutta toisinaan sovelluskehitykseen voi saada inspiraatiota myös vanhoista hyvistä malleista ja menetelmistä. Uusi esimerkkiratkaisumme palvelun pilveistyksestä, viranomaisvaatimusten mukaiseksi mallinnettu RRP-pilvipalveluratkaisu, syntyi mallinnustyökalun avulla yhdeksässä kuukaudessa – kuin liukuhihnalta.

Virpi Hotti on johtava asiantuntija Valtiokonttorin Tietohallinnossa. Hän vastaa mallikeskeisten työvälineiden, kuten LeBlanc, kehityskoordinoinnista ja tukee toimialoja erilaisissa kehittämistehtävissä ideasta jatkuvaan palvelutuotantoon. Virpin erityisosaamisalueena on erityisesti tiedonhallinnan tietoaineistojen monipuolinen hyödyntäminen.

– tapahtumamme päättyy noin 16:30.

Registrations by e-mail: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa! Welcome!

Petri Hakanen, puheenjohtaja

Monday 10.10.2022 – Data Architecture: Data Lake vs Lakehouse vs Data Mesh – Mike Ferguson

on Monday 10th October 2022 at 2:50 pm Helsinki time. Teams meeting.

Maanantaina 10.10.2022, klo 14:50 (Teams lobby) 15:00 tapahtumaohjelma alkaa –

Linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa. Link to be sent to registered participants before the event.

Sisään klo 14:50 alkaen – Teams lobby, aulatila,

15:00 (Helsinki time) – Tervetuloa! Welcome! –

Mike Ferguson – Data Architecture: Data Lake vs Lakehouse vs Data Mesh

In many companies today the desire to become data driven goes all the way to the boardroom. The expectation is that as more and more data enters the enterprise, it should be possible to understand and use it to quickly and easily drive business value. In order to succeed in creating, a data driven enterprise it is clear that choosing the right data architecture is now critical. However, data and analytics architecture has been evolving over recent years to a point where now there are multiple options. Is it a data lake that is needed? Is it a lakehouse? Or is it a data mesh? Should this be the focus or is it just vendor hype to fuel their own interests?   What are the pros and cons of these options? Is there a best approach? Is a lot more than this needed to succeed? This session explores the evolution of data and analytics architecture and looks at what is needed to shorten time to value and create a data driven enterprise.

 • Data and analytics – where are we?
 • Data and analytics architecture evolution
 • Architecture options and their pros and cons – data lake Vs lakehouse Vs data mesh
 • The shift to data fabric, DataOps, and MLOps to industrialise pipeline development and model deployment
 • Using a data and analytics marketplace to be putting analytics to work across the enterprise

Mike Ferguson. As an independent analyst and consultant, he specialises in data management and analytics. With over 38 years of IT experience, Mike has consulted for dozens of companies. He has spoken at events all over the world and written numerous articles.  Mike is Chairman of Big Data LDN – the fastest growing Big Data conference in Europe, and chairman of the CDO Exchange.

Formerly he was a principal and co-founder of Codd and Date Europe Limited – the inventors of the Relational Model, a Chief Architect at Teradata on the Teradata DBMS and European Managing Director of Database Associates.  He teaches popular master classes in Analytics, Big Data, Data Governance & MDM, Data Warehouse Modernisation and Data Lake operations.

– tapahtumamme päättyy noin 16:30. Our event ends at about 4:30 pm Helsinki time.

Registrations by e-mail: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa! Welcome!

Petri Hakanen, puheenjohtaja

Maanantaina 19.9.2022 – Ohjaava analytiikka ja sen käyttö. case. – Jari Turkia –

Maanantaina 19 syyskuuta, 14:50 (Teams lobby). Teams.

15:00 tapahtumaohjelma alkaa –

Linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa. Link to be sent to registered participants before the event.

Jari Turkia – Ohjaava analytiikka ja sen käyttö, case terveellisen ruokavalion päättely

Analytiikan hyödyntämisessä on useita eri tasoja. Tutustumme, mihin ohjaava analytiikka sijoittuu ja mitä etuja edistyneemmistä menetelmistä voidaan saada. Analytiikan hyödyntäminen aloitetaan usein visuaalisen tarkastelun kautta eli perusraporteilla. Edistynyt analytiikka perustuu saatavilla olevan tiedon tilastolliseen mallintamiseen. Näitä tiedon lähteitä voivat olla mittaukset ja havainnot, sekä myös asiantuntijoilta saatava kokemusperäinen tieto. Ohjaava analytiikka hyödyntää tätä mallinnusta parhaiden ratkaisujen löytämiseksi haluttuihin kysymyksiin.

Esityksessä syvennymme kliinisen ravitsemusterapian esimerkkiin. Tavoitteena on löytää terveysvaikutuksiltaan henkilökohtaisesti paras ruokavalio. Prosessi alkaa ravinnon henkilökohtaisten vaikutusten mallintamisella ja etenee tätä mallia hyödyntävään päättelyyn. Kun havaintoja ja kokemuksia kertyy, tämä malli tarkentuu, ja samalla tehtävät suositukset täsmentyvät. Jari esittää esimerkkejä tuloksista ja mallinnusprosessin kulkua ylätasolla. Katsomme, miten asiantuntijatietoa hyödynnetään mallinnuksessa.

Keskustelemme, millaisia nykyaikaisia välineitä tilastolliseen mallinnukseen on saatavilla. Esimerkissä on käytetty ns. todennäköisyysohjelmointia, joka mahdollistaa mallien pitkäjänteisen ja järjestelmällisen kehittämisen. Jari esittää myös tähän toteutustapaan liittyviä käsitteitä ja hyötyjä.

Jari Turkia on data-analyytikko ja arkkitehti. Tällä hetkellä Jari ohjaa terveydenhuollon käytännön innovaatioiden kehittämistä. Jarin kiinnostus kohdistuu mm. nykyaikaisen data-analytiikan soveltamiseen yksilölliseen terveydenhuoltoon ja muihin ihmiskeskeisiin ongelmiin.

– tapahtumamme päättyy joustavasti keskustelujen ohjaamana viimeistään 16:30.

Registrations by e-mail: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa! Welcome!

Petri Hakanen, puheenjohtaja, TDWI Finland ry

Keskiviikko 15.6.2022 – Arvonluontia. Onnistumistekijöitä. Kokemuksia. Matka dataohjautuvaksi organisaatioksi –

Keskiviikkona 15 kesäkuuta 2022 klo 8:20 – 12:00. LIVE-TAPAHTUMA. Kalastajatorppa, Merisali. Helsinki.


Aamiainen 8:20 alkaen. Tapahtumaohjelma 8:50.

8:20 – Aamiainen –

– Tervetuloa! –

8:50 – Lukas Lundin, Microsoft. Dataohjautuvan organisaation onnistumistekijät

Keskeisimpiä onnistumistekijöitä matkalla dataohjautuvaksi organisaatioksi.

Tauko

10:15 Arto Valtanen, OP. Azure Synapse POC

Case OP

Tauko

11:00 Veli-Matti Ojala, AWS. Build Collaborative and Value Focused Organisations

Modern Data Architecture enables to focus on value creation.

Tapahtumamme päättyy 12:00.


Registrations by e-mail: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa! Welcome!

Petri Hakanen, puheenjohtaja

Thursday 7.4.2022 – Building your successful data lineage case in 9 steps – Irina Steenbeek –

on Thursday 7th April 2022 at 2:30 pm Helsinki time (Teams lobby at 2:20 pm). Teams meeting.

Torstaina 7.4.2022, klo 14:20 (Teams lobby) 14:30 tapahtumaohjelma alkaa –

Linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa. Link to be sent to registered participants before the event.

Sisään klo 14:20 alkaen – Teams lobby, aulatila,

14:30 (Helsinki time) – Tervetuloa! Welcome! –

Irina Steenbeek – Building your successful data lineage case in 9 steps

In this presentation, Irina explains a method for designing, scoping, and implementing a data lineage business case.

Many companies have added data lineage to their agenda during the last few years. Still, the implementation of data lineage experiences a lot of challenges. The most critical ones are:

 • Data lineage remains an abstract concept for many users.
 • The implementation of data lineage is complex and time- and resource-consuming.
 • Even if implemented, data management and business professionals don’t use it as expected.

To anticipate these challenges, we present a method that allows:

 • Designing the metamodel of data lineage that fits the company’s needs and resources.
 • Scoping and implementing a data lineage project.
 • Managing various challenges with the usage of data lineage outcomes.

The presentation is based on the newly published book “Data Lineage from a Business Perspective” by Irina Steenbeek.

Dr. Irina Steenbeek is a data management practitioner. The key areas of her professional expertise are the implementation of data management frameworks in mid-sized companies and data lineage. Additionally, Irina has practical experience in software implementation such as ERP and DWH/BI, management consultation, financial and business controls, and data science.

Throughout the years, she has worked for global institutions as well as large- and medium-sized organizations in different sectors, including but not limited to financial institutions, professional services, and IT companies. In 2016, she founded Data Crossroads – a training and coaching services enterprise in the area of data management.

Irina is a strong believer that the success of data management initiatives is based on the combination of a pragmatic approach, clear and transparent methodology, and time. She has shared her approach and implementation experience by publishing the “Orange” Model of Data Management, The Data Management Toolkit and The Data Management Cookbook. She is also the author of various white-papers and articles on the topic of data management.

The latest book Irina published is from 2021, Data Lineage from a business perspective.

– tapahtumamme päättyy noin 16:00. Our event ends at about 4 pm Helsinki time.

Registrations by e-mail: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa! Welcome!

Petri Hakanen, puheenjohtaja

Tuesday 1.3.2022 – Business Value – Where Data and Quality Meet – Danette McGilvray –

on Tuesday 1st March 2022 at 2:30 pm Helsinki time (Teams lobby at 2:20 pm). Teams meeting.

Tiistaina 1.3.2022, klo 14:20 (Teams lobby) 14:30 tapahtumaohjelma alkaa –

Linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa. Link to be sent to registered participants before the event.

Sisään klo 14:20 alkaen – Teams lobby, aulatila,

14:30 (Helsinki time) – Tervetuloa! Welcome! –

Danette McGilvray – Business Value – Where Data and Quality Meet

Our world is enamored with technology. Yet without data, technology is an empty shell.  Without high-quality data, organizations will fall short of what they want to accomplish – or fail completely. It is not unusual to find that data quality issues and lack of basic data literacy prevent organizations from realizing the full benefits from their investments in business processes and systems. Worst case they can cause real harm.

Join Danette for this presentation which includes

 • What’s ahead for data – highlights from the Wall Street Journal’s The Future of Everything Series 
 • Just any data is not enough – only high-quality data will allow the promises of technology to be truly fulfilled
 • The Ten Steps™ approach to high-quality data – a practical how-to methodology for any organization
 • What all this means for you and where you work

An internationally respected expert, Danette McGilvray, is known for her Ten Steps™ approach, used by multiple industries as a proven method for increasing the value of data through quality and governance. It applies to operational processes and also to focused initiatives such as security, analytics, digital transformation, artificial intelligence, data science, and compliance. Danette guides leaders and staff as they connect business strategy to practical steps for implementation.  As president and principal of Granite Falls Consulting, Inc., she is committed to appropriate and effective use of technology, while not endorsing any specific tool or vendor. She also emphasizes the human aspect of data management through communication, change management, etc.

Danette is the author of Executing Data Quality Projects: Ten Steps to Quality Data and Trusted Information™, 2nd Ed. (Elsevier/Academic Press, 2021). The first edition (2008) is often described as a “classic” or noted as one of the “top ten” data management books in social media conversations. Contact her at danette@gfalls.com, connect with her on LinkedIn: Danette McGilvray, and follow her on Twitter: @Danette_McG.

– tapahtumamme päättyy noin 16:00. Our event ends at about 4 pm Helsinki time.

Registrations by e-mail: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa! Welcome!

Petri Hakanen, puheenjohtaja

Thursday 10.2.2022 – The Data Literacy Imperative – Developing Individual and Organizational Literacy – Dave Wells –

on Thursday February 10 at 4 pm Helsinki time (Teams lobby at 3:50 pm). Teams meeting.

Torstaina 10.2.2022, klo 15:50 (Teams lobby) 16:00 tapahtumaohjelma alkaa –

Linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa. Link to be sent to registered participants before the event.

Sisään klo 15:50 alkaen – Teams lobby, aulatila,

16:00 (Helsinki time) – Tervetuloa! Welcome! –

Dave Wells – The Data Literacy Imperative – Developing Individual and Organizational Literacy

It seems that everyone is talking about data literacy today. CDOs position literacy among their top priorities and many organizations count it among their pressing needs. The level of awareness is high. The puzzle is in what comes after awareness. How do you create data literacy? Where to start and how to grow data literacy?

Data literacy is both an individual and an organizational skill set. A data literate individual has the ability to understand, interpret, and apply data to fulfill communication responsibilities of their specific job role. A data literate organization has the ability to communicate, collaborate, and innovate using data. Data literacy growth occurs on both fronts. Individually you need learning plans. Organizationally you need a data literacy program. And it all begins with assessment.

25-January the presentation was meant to go through the points listed below, but for technical reasons Dave lost connection 55 minutes from the start of the presentation. Now, 10-February, Dave will do a quick summary of the early part of the presentation (25-Jan) — what, why, who of data literacy — then pick up at the start of Building a Data Literacy Program.

 • The Data Literacy Body of Knowledge (DLBOK)
 • The activities and dimensions of a Data Literacy Program
 • Data literacy assessment and using assessment results
 • Individual and organizational planning
 • Learning resources for data literacy
 • Sustaining, expanding, and evolving data literacy

Please, take eLearningCurve’s free Data Literacy Assessment prior to attending the session. You’ll gain some insights that help you to personalize the information and engage in a lively and interactive session. 

Dave Wells is the Education Director for eLearningCurve as well as the author and instructor of several eLearningCurve courses. Dave works as an educator and consultant in the field of data and information management. He has more than 50 years of experience working with data and technology in many roles including application development, data architecture, data governance, IT management, business management, technology research, and more. Dave also has more than 30 years of experience as an information management and information technology educator including curriculum management, instructional design, course development, and teaching in live classroom, virtual, and e-learning formats. See Dave’s blog at eckerson.com to read his thoughts about a variety of data and information management topics.

– tapahtumamme päättyy noin 16:45. Our event ends at about 4:45 pm Helsinki time.

Registrations by e-mail: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa! Welcome!

Petri Hakanen, puheenjohtaja

Thursday 9.12.2021 – How do we create and grow data literate organizations? – Megan Brown, Starbucks –


original call:

on Thursday December 9 at 4 pm Helsinki time (Teams lobby at 3:50 pm). Teams meeting.

Torstaina 9.12.2021, klo 15:50 (Teams lobby) 16:00 tapahtumaohjelma alkaa –

Linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa. Link to be sent to registered participants before the event.

Sisään klo 15:50 alkaen – Teams lobby, aulatila,

16:00 (Helsinki time) – Tervetuloa! Welcome! –

When we imagine information-age organizations, we hope people will find, access, and analyze data with skill and ease. How can we move closer to this data literate utopia? Megan will discuss the necessary foundations for data literacy, the challenges of building data literacy within large organizations, and strategies for the path ahead.

Megan Brown is a teacher, research psychologist, and data scientist. They lead the Knowledge Management and Data Literacy team within Starbucks’ Digital & Analytics function. Their team is responsible for improving analytics processes, driving adoption of Digital & Analytics products, and leveling up data and analytics literacy for Starbucks partners. Megan has two children who love going to parks, zoos, and trains of all sorts. Megan reads, writes, dances with any remaining free time.

– tapahtumamme päättyy noin 17:30. Our event ends at about 5:30 pm Helsinki time.

Registrations by e-mail: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa! Welcome!

Petri Hakanen, puheenjohtaja

Ti 2.11.2021 – Data-Driven Leadership in an Age of Disruption, Big Data, and AI – Randy Bean –

on Tuesday November 2 at 4:30 PM Helsinki time (Teams lobby at 4:20 PM). Teams meeting.

Tiistaina 2.11.2021, klo 16:20 (Teams lobby) 16:30 tapahtumaohjelma alkaa –

Linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa. Link to be sent to registered participants before the event.

Sisään klo 16:20 alkaen – Teams lobby, aulatila,

16:30 (Helsinki time) – Tervetuloa! Welcome! –

The world is in a race to become data-driven – now more than ever. The warp-speed effort to organize scientific and epidemiological data from across the globe in a heroic effort to find a COVID-19 vaccine has illustrated the urgency and existential nature of this quest. We need data, science, facts, knowledge, and insight to make informed, wise, and critical decisions. Now more than ever, data matters, and having good data matters tremendously.

Randy Bean will share perspectives from his newly published book, Fail Fast, Learn Faster: Lessons in Data-Driven Leadership in an Age of Disruption, Big Data, and AI, on why companies and data leaders must act faster, think differently, consider the ethical consequences, and embrace change to compete in a digital world.

Randy Bean

is an industry thought leader, author, and speaker in the field of data-driven business leadership, known for his frequent columns in Harvard Business Review, MIT Sloan Management Review, Forbes, and The Wall Street Journal.  He is the author of Fail Fast, Learn Faster: Lessons in Data-Drive Leadership in an Age of Disruption, Big Data, and AI, and CEO of NewVantage Partners, a strategic advisory firm to Fortune 1000 clients that he founded in 2001.

– tapahtumamme päättyy noin 17:30. Our event ends at about 5:30 pm Helsinki time.

Registrations by e-mail: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa! Welcome!

Petri Hakanen, puheenjohtaja

Ti 17.8.2021 – The relationship between Data Governance and the other Information disciplines – Chris Bradley –

Tapahtuma oli hyvä, erittäin onnistunut. Kiitos Chris, ja iso kiitos osallistujille!

17.8.2021

The relationship between Data Governance and the other Information disciplines

– Chris Bradley –

The critical reasons why Master Data Management initiatives must have Data Governance in place. How Data Governance is supported by Data Modelling. Why Data Quality management and Data Governance are interdependent. Why some types of Master & Reference Data Management initiatives cannot succeed without components of Data Governance.


Original call:

Tiistaina 17.8.2021, klo 14:50 (lobby, Teams meeting) 15:00 tapahtumaohjelma alkaa –

Teams meeting. Linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa. Link to be sent to registered participants before the event.

Sisään klo 14:50 alkaen – Teams lobby, aulatila,

15:00 Helsinki time – Tervetuloa! Welcome! –

Chrisillä on aihealueesta laajempi kahden päivän koulutus, josta tämä esitys on yksi osio.

The relationship between Data Governance and the other Information disciplines

 • The critical reasons why Master Data Management initiatives must have Data Governance in place
 • How Data Governance is supported by Data Modelling
 • Why Data Quality management and Data Governance are interdependent
 • Why some types of Master & Reference Data Management initiatives cannot succeed without components of Data Governance

Chris Bradley,
Information Strategist, Independent Advisor & Trainer. Vice President Professional Development at DAMA International

Christopher Bradley has spent 38 years in the forefront of the Information Management field, working for International organisations in Information Management Strategy, Data Governance, Data Quality, Information Assurance, Master Data Management, Metadata Management, Data Warehouse and Business Intelligence.

Chris is an independent Information Strategist & a recognised thought leader. He advises clients including, Enterprise Oil, ExxonMobil, Saudi Aramco, Shell, Statoil, and TOTAL. Outside E&P he works with Alinma Bank, Riyad Bank, SABB, SAMA, Saudi NIC, American Express, ANZ, British Gas, Bank of England, BP, Celgene, Cigna Insurance, Emirates NBD, GSK, HSBC, NAB, and National Grid.

He is VP of Professional Development for DAMA-International, the inaugural Fellow of DAMA CDMP, past president of DAMA UK. He is an author of the DMBOK 2 and author & examiner for professional certifications. In 2016 Chris received the lifetime achievement award from DAMA International for exceptional services to furthering Data Management education & to the International Data Management community.

Recently he has delivered a comprehensive appraisal of Information Management practices at an Oil & Gas super major, Data Governance strategy for a Life Sciences Company, and Information Management training for a Government Organisation.

Chris guides Global organizations on Information Strategy, Data Governance, Information Management best practice and how organisations can genuinely manage Information as a critical corporate asset. Frequently he is engaged to evangelise the Information Management and Data Governance message to Executive management, introduce data governance and new business processes for Information Management and to deliver training and mentoring.

Chris is Director of the E&P standards committee “DMBoard”, sits on several International Data Standards committees, teaches at several Master’s Degree University classes. He authored “Data Modelling for the Business”, is a primary author of DMBoK 2.0, a member of the Meta Data Professionals Organisation (MPO) and a holder at “Fellow” level of CDMP and examiner for several professional certifications.

Chris is an acknowledged thought leader in Data Governance, author of several papers and books, and an expert judge on the annual Data Governance best practice awards.

– tapahtumamme päättyy noin 16:30. Our event ends at about 4:30 pm Helsinki time.

Registrations by e-mail: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa!

Petri Hakanen, puheenjohtaja

To 17.6.2021 – The Impact of New technology on Data Architectures – Rick van der Lans –

Torstaina 17.6.2021, klo 14:50 (lobby, Teams meeting) 15:00 tapahtumaohjelma alkaa –

Teams meeting. Linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa. Link to be sent to registered participants before the event.

Sisään klo 14:50 alkaen – Teams lobby, aulatila,

15:00 Helsinki time – Tervetuloa! Welcome! –

Rickillä on aihealueesta laajempi kahden päivän koulutus, josta tämä esitys on yksi osio.

The Impact of New technology on Data Architectures

 • Benefits, drawbacks, features, and use cases of each technology
 • Data storage: analytical SQL, NoSQL, Hadoop, cubes
 • Data integration: ETL, data virtualization, data replication, data warehouse automation, enterprise service bus, API gateways
 • Data cleansing: home-made, professional
 • Data streaming: messaging, Kafka, streaming SQL
 • Data documentation: data glossary, data catalog, metadata management
 • Reporting tools: self-service BI, dashboards, embedded BI
 • Data science tools: programming languages, such as R and Python, machine learning automation tools, data science workbenches
 • Data security: anonymization, authorization

Rick van der Lans

Rick van der Lans is a highly-respected independent analyst, consultant, author, and internationally acclaimed lecturer specializing in data architectures, data warehousing, business intelligence, big data, and database technology. In 2018 he was selected the sixth most influential BI analyst worldwide by onalytica.com.

He has presented countless seminars, webinars, and keynotes at industry-leading conferences. He also helps clients worldwide to design their data warehouse, big data, and business intelligence architectures and solutions and assists them with selecting the right products.

Rick has been influential in introducing the new logical data warehouse architecture worldwide which helps organizations to develop more agile business intelligence systems.

Over the years, Rick has written hundreds of articles and blogs for newspapers and websites and has authored many educational and popular white papers for a long list of vendors. He was the author of the first available book on SQL, entitled including Introduction to SQL, which has been translated into several languages with more than 100,000 copies sold. Recently published books are Data Virtualization for Business Intelligence Systems and Data Virtualization: Selected Writings.

Rick presents seminars, keynotes, and in-house sessions on data architectures, big data and analytics, data virtualization, the logical data warehouse, data warehousing and business intelligence.

– tapahtumamme päättyy noin 16:30. Our event ends at about 4:30 pm Helsinki time.

Registrations by e-mail: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa!

Petri Hakanen, puheenjohtaja

TDWI Finland – KUTSU YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN – Keskiviikkona 5.5. klo 15-16

TDWI Finland – Transforming Data with Intelligence ™

Tähän kokoukseen kutsu on lähetetty tavallista tapahtumajakeluamme suppeammin jäsenrekisterimme mukaisesti yritysjäsenten nimetyille edustajille ja henkilöjäsenille. Mikäli et itse pääse osallistumaan, toivottavasti saat kollegasi edustamaan organisaatiotanne.

Kevätkokous järjestetään nyt TEAMS KOKOUKSENA – Teams kokouslinkki lähetetään ilmoittautuneille hieman ennen tapahtumapäivää.

Keskiviikkona 5.5.2021, klo 14:55 (lobby, Teams meeting) – 15:00 kevätkokous alkaa – asialista

Ilmoittautumiset sähköpostilla. Registrations by e-mail: info@tdwi.fi

Kevätkokouksen keskeiset asiakohdat:

5. Yhdistyksen vuosikertomus vuodelta 2020

6. Tilit 2020 ja toiminnantarkastajien lausunto

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 2020

8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat: Päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta

Seuraa tiedotteitamme, käy liittymässä, tykkäämässä ja osallistu keskusteluihin

sivustollamme http://www.tdwi.fi, http://www.linkedin.com/groups?gid=1880720

Tietosuojaselosteemme

Tervetuloa!  Petri Hakanen, puheenjohtaja

https://www.linkedin.com/in/petrihakanen

Ke 14.4.2021 – Operational Analytics Supporting Critical Services – SMIT Estonia –

Keskiviikkona 14.4.2021, klo 14:30 (lobby, Teams meeting) 14:40 tapahtumaohjelma alkaa –

Teams meeting. Linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa. Link to be sent to registered participants before the event.

Sisään klo 14:30 alkaen – Teams lobby, aulatila,

14:40 Helsinki time – Tervetuloa! Welcome! –

Event program:

Külli Kotter, Product Owner / SMIT –

The Information Technology and Development Center of the Ministry of the Interior (SMIT) offers the development and administration of information systems related to internal security to the Police and Border Guard Board, the Rescue Board, the Emergency Response Center, the Academy of Internal Affairs and the Ministry of the Interior.

Every day, SMIT employees contribute to the operation of more than 150 internal security IT services throughout the country. Our workplaces are located in 11 cities and we have more than 300 people, of whom about 90% are involved in the development and management of IT services.

SMIT has built a very comprehensive ’Operational Analytics’ -solution designed to support critical internal security services under the administration of the Ministry of the Interior. Külli Kotter, Product Owner / SMIT, presents from a problem-solving perspective how the DataMart and analytics were built and, above all, what benefits were achieved. She demonstrates using live systems how the Estonian Police and the Emergency Response Center use real-time analytics to make quality decisions in their day-to-day work.

– tapahtumamme päättyy 16:00 mennessä. Our event ends by 4:00 pm Helsinki time.

Registrations by e-mail: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa!

Petri Hakanen, puheenjohtaja