Torstai 15.9.2011 – TDWI Finland – Esitykset

Torstaina 15.9.2011 klo 12:30 – 17

Paikka: Kalastajatorppa, Kalastajatorpantie 1, Helsinki (Hotelli 1. krs, State Room II) (map

Ohjelma:
12:30 – Kahvitus
12:45 – Tervetuloa! – TDWI Finland, Petri Hakanen
13:00 – Tommi Noro, Johtava konsultti, Midagon Oy – Uutta potkua tietovarastointiin ja raportointiin – kokemuksia ja vinkkejä DW migraatioprojektista
– Kahvitauko
14:15 – Ira Steningin esitys joudutaan siirtämään Ira:n sairastumisen vuoksiTässä nyt: Petri Räsänen, Affecto – Tiedon integroinnin uusia tuulia – esimerkkinä sensitiivisen tiedon “maskaus”
– Kahvitauko
15:30 – Hannu Ritvanen, Senior Advisor, SAS Institute Oy – Tiedolla johtamiseen Tietoarkkitehtuurin kautta – case: Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaismallin laatiminen – Kompleksisuus haltuun!
– Aikaa keskustelulle
17:00 – Tilaisuus päättyy

Tommi Noron esitys: Uutta potkua tietovarastointiin ja raportointiin – kokemuksia ja vinkkejä DW migraatioprojektista

    Vaikka tietovarastoinnista ja BI:stä onkin tullut osa suurten yritysten ja organisaatioiden normaalia arkea, painitaan monelta osin kuitenkin perinteisten ongelmien parissa. Suorituskyky ei vastaa käyttäjien odotuksia, latausajat mahtuvat juuri ja juuri annettuihin aikaikkunoihin ja käyttäjien uudet vaatimukset saavat tietovaraston natisemaan liitoksistaan. Tavallisimmat ratkaisut ovat kasvattaa levy-, muisti- ja prosessointikapasiteettia ja sen seurauksena myös niihin liittyviä kustannuksia.
    On myös muita vaihtoehtoja. Yksi niistä on tehdä radikaalimpi päätös ja vaihtaa koko tietovarastoalusta toiseksi.
    Tommi käy esityksessään läpi kokemuksiaan DW migraatioprojektista, jossa olemassa oleva tietovarasto ja raportointi siirrettiin kokonaisuudessaan uudelle DW alustalle. Kuinka projekti vietiin läpi, mitkä olivat suurimmat haasteet ja mitä hyötyjä hankkeen päätyttyä saavutettiin.

Ira Steningin esitys “Hälystä älyksi” – yksilön tietohallintastrategia joudutaan siirtämään Ira:n viime hetken sairastumisen vuoksi. Tämä esitys tulee 24.11. tapahtumaamme.

Hannu Ritvasen esitys: Tiedolla johtamiseen Tietoarkkitehtuurin kautta – case: Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaismallin laatiminen – Kompleksisuus haltuun!

    Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaismalli – Hannu kertoo, miten tämä työ syntyi ja mitä mallintamiseen ja tietoarkkitehtuuriin liittyviä asioita työssä otettiin huomioon. Varsin usein monet mallit jäävät tekemättä, koska mallintajat tunnistavat kohteen kompleksisuuden ja “heittävät tämän haasteen edessä pyyhkeen kehään”. Tässä työssä kompleksisuuden haaste otettiin huomioon ja jäsennys pyrittiin tekemään tämän alueen ylimmällä käsitteellisellä tasolla eli sillä, jolla liiketoiminta usein asioita tarkastelee. Tavoitteena oli myös pyrkiä tuottamaan malli käyttämällä mahdollisimman vähiä käsitteitä. Työ ja siinä esille tulleet haasteet ovat eri asia kuin valmis tai tietylle tasolle valmiiksi saatettu teksti. Näistä haasteista Hannu kertoo esityksessään. Lähestymiskulma on moniparadigmaattinen, moninäkökulmainen – Miten ottaa kohteen kompleksisuus haltuun. Tuloksena on kehys tai kehikko (framework), jossa voidaan hallita kukin näkökulma kerrallaan ilman, että kokonaisuus katoaa tai että näkökulma irtoaa kokonaisuudesta. Tämän lähestymistavan kautta pääsemme myös paremmin kokonaisarkkitehtuurista puuttuvaan osaan – Miten kuvata business sen omilla termeillä (tietoarkkitehtuuri), jota muut arkkitehtuurit sitten tukevat.

Ilmoittautumiset sähköpostilla: info@tdwi.fi. Mikäli et vielä ole yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja samalla ilmoittautua tilaisuuteen: info@tdwi.fi

Tervetuloa!

Petri Hakanen, puheenjohtaja